Twelve Monkeys

Twelve Monkeys (1995)

Director : Terry Gilliam
Scriptwriter : David Webb Peoples, Janet Peoples
Production : Universal Pictures
Cast : Bruce Willis (James Cole), Brad Pitt (Jeffrey Goines), Jon Seda (Jose), Michael Chance (Scarface)
Release date : 31 May 1996
Genre : Science Fiction / Action / Thriller
Duration : 1 hr, 9 min.
Country : United States
Website :

"Biz yaptık!"

Movie Synopsis

On iki Maymun’un geçmişle gelecek arasında, delilik, akıl sağlığı, hayal dünyası ve gerçeklere uzanan hikayesi ... Yıl 2035 ...
Biyolojik bir felaket sonrası dünya nüfusunun %99’u yok olmuş, meydana gelen tahribat yeryüzünü yaşanmayacak ölçüde zarara uğratmıştır.
Visitor revies